Pornind de la nevoia de a oferi prognoze și evaluări ale tendințelor cât mai exacte către clienții săi, procesul analitic utilizat în cadrul CAIET impune o succesiune de etape a căror parcurgere asigură nu doar sistematizarea și organizarea riguroasă a datelor și informațiilor, ci și o corectă și eficientă utilizare a abilităților analiștilor CAIET. [vezi Ionel Nițu, director general al CAIET, în Analiza de intelligence, București, Editura RAO, 2012, pp. 152-156]. În linii generale, pașii procedurali utilizați au în vedere:

Scopul analizei informaţiilor nu este de a furniza cunoştinţe generale ca atare, ci mai degrabă de a răspunde la întrebări în mod specific formulate.(preluare din standardul ocupațional al analistului de informații)

Analiștii CAIET își desfășoară activitatea în acord cu cerințele de competență și responsabilitate prevăzute în standardul ocupațional al analistului de informații în vigoare începând cu data de 04.04.2013. O parte a membrilor fondatori ai CAIET au contribuit activ la elaborarea și dezvoltarea exigențelor muncii analistului de informații de-alungul timpului, demersul acestora fiind încununat de succes odată cu aprobarea standardului ocupațional al analistului de informații.

ANALIZĂ DE RISC REPUTAȚIONAL

(exemplu)

Beneficiarii sunt persoane fizice și juridice de drept public sau privat.

Scopul analizei este corectarea comportamentului și atitudinii clietului față de riscul reputațional. De asemenea, analiza de risc reputațional vizează pregătirea clientului pentru gestionarea situațiilor de risc și asigurarea continuității reputaționale în cazul materializării riscurilor în amenințări sau vulnerabilități reputaționale.

Obiectivele principale ale analizei de risc reputațional vizează:

 • Identificarea timpurie a surselor de risc reputațional
 • Identificarea deținătorilor de risc reputațional
 • Evaluarea pierderilor potențiale
 • Asumarea riscurilor reputaționale uzuale de către client (frecvență scăzută, impact scăzut)
 • Diminuarea riscurilor reputaționale moderate de către client (frecvență ridicată, impact scăzut)
 • Transferul riscurilor reputaționale severe (frecvență scăzută, impact ridicat)
 • Eliminarea riscurilor reputaționale deosebit de severe de către client (frecvență ridicată, impact foarte ridicat)
 • Cunoașterea metodelor de prevenire a pierderilor datorate riscurilor reputaționale
 • Creșterea preocupării/vigilenței privind riscurile reputaționale în rândul deținătorilor
 • Elaborarea raportului de risc reputațional
 • Elaborarea strategiei de management/recuperare a riscului reputațional
 • Evaluarea tendințelor de risc reputațional
 • Evaluarea de propuneri și recomandări pentru prevenirea și combaterea amenințărilor reputaționale
Politics

  La cerere, CAIET vă poate oferi:

 • Servicii de analiză periodică a riscurilor reputaționale (centralizarea și analizarea periodică a datelor și informațiilor privitoare la situațiile de risc operațional)
 • Asistență și consultanță pentru implementarea cadrului intern de management al riscului reputațional
 • Asistență și consultanță pentru implementarea unei baze de date cu informațiile de risc reputațional primite de la deținătorii de risc
 • Asistență și consultanță pentru monitorizarea indicatorilor de risc reputațional în acord cu toleranțele propuse
 • Asistență și consultanță pentru elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor reputaționale
 • Consultanță pentru elaborarea planului de continuitate reputațională