COMPANII

CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI

 • Analiză și diagnoză organizațională
 • Analiză competitivă și comparativă (Competitive Intelligence)
 • Analize complexe de date (structurate și nestructurate) din mediul extern al companiei și din industria de apartenență
 • Analiză de risc reputațional
 • Due diligence

CONSULTANȚĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EXTINDEREA ÎN STRĂINĂTATE A UNEI AFACERI

 • Identificarea oportunităților de afaceri
 • Facilitarea accesului la licitații publice internaționale
 • Identificarea surselor de capital
 • Analize și estimări privind climatul investițional (economic-investițional și juridic)
 • Cultural awareness și pregătirea angajaților companiei pentru interacțiuni într-un mediu multicultural nou (inclusiv aspecte de etică și integritate)
 • Definirea cadrului de colaborare cu entități multinaționale / internaționale

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

COMPETITIVE INTELLIGENCE PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ:

ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE

CONSULTANȚĂ, ANALIZĂ, DEZVOLTARE DE PROIECTE ȘI TRAINING PE URMĂTOARELE TEME:

BENEFICIARI INDIVIDUALI

OFERIM TRAINING SPECIALIZAT ÎN DOMENIUL ANALIZEI INFORMAȚIILOR ȘI COMPETITIVE INTELLIGENCE CU ACCENT PE:

ENTITĂȚI POLITICE